Η αποστολή αντικειμένων, άμεσα, τώρα, ταχύτατα χωρίς καθυστερήσεις και ζημιές, με ασφάλεια και εχεμύθεια μπορεί να γίνεται καθημερινά με πρόγραμμα παραλαβής –  παράδοσης με ειδικό τιμοκατάλογο σε αυτή την περίπτωση αλλά και σαν μεμονωμένο δρομολόγιο.